Wszystkie zlecenia są realizowane tylko i wyłącznie przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu – firmy rzeczoznawczej w ogólnopolskiej sieci Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Rzeczoznawstwo i doradztwo gospodarcze w SIMP ma długie tradycje sięgające 1928 roku i odnosi się do wszystkich dziedzin techniki, organizacji, zarządzania i ekonomii wytwarzania. Prace w Ośrodku SIMP wykonują Rzeczoznawcy SIMP i specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia nadawane przez Ogólnopolską Komisję Kwalifikacyjną przy Zarządzie Głównym SIMP.

Duże zaplecze naukowo - techniczne członków Stowarzyszenia oraz wdrożony w Ośrodku System Zarządzania Jakością ISO 9001 gwarantuje Państwu profesjonalny i jakościowo wysoki poziom oraz terminową dostawę wykonania zlecanych prac.

Zlecenia wyceny realizowane przez Zespół Rzeczoznawców SIMP są honorowane przez banki i firmy leasingowe.

Wszystkie opracowania są weryfikowane i zatwierdzane przez Dyrektora Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu.