Zespół Rzeczoznawców

współpracujących z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

SIMP we Wrocławiu

„Celem SIMP jest dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,  popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin, (...) wspieranie obywateli i instytucji w zakresie ochrony ich praw konsumenckich."

§8. Statutu Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich